Samorządowa Rada Osiedla Krakowska Południe w Rzeszowie

Pismo z Biura Gospodarki Mieniem

Szanowni Mieszkańcy naszego Osiedla!

Samorządowa Rada Osiedla Krakowska – Południe informuje, iż
w pierwszych dniach stycznia otrzymaliśmy pismo z Biura Gospodarki Mieniem z informacją o nabyciu przez Gminę Miasto Rzeszów w drodze zamiany od Parafii Farnej w Rzeszowie działki o powierzchni ok. 41 arów.
Jest to fragment terenu o który zabiegaliśmy (2,6 ha), ale będzie pozwalał na realizację placu zabaw dla dzieci starszych oraz boiska do koszykówki.
Oczywiście nasza Rada zabiega o nabycie przez Miasto pozostałych terenów naszego przyszłego parku. W dniu 19 stycznia br. przedstawiciele Rady spotkali się z Dyrektorem Biura Gospodarki Mieniem w tej sprawie.
Jednak najważniejszą sprawą jest obecnie ponowne pozyskanie środków na realizację tej inwestycji i takie działania podejmujemy.
Wierzymy, że Pan Prezydent Tadeusz Ferenc w dalszym ciągu będzie nas wspierał w naszych staraniach.

Przewodnicząca Samorządowej Rady
Maria Warchoł