Samorządowa Rada Osiedla Krakowska Południe w Rzeszowie

Będzie nowe boisko na naszym osiedlu

Samorządowa Rada Osiedla Krakowska – Południe informuje z radością, iż Rada Miasta Rzeszowa na sesji w dn. 28 lutego br. zatwierdziła kwotę 150 tys. zł na wykonanie (jeszcze w tym roku) boiska do koszykówki wraz otoczeniem na terenie naszego przyszłego parku.

Oczywiście zabiegamy o nabycie przez Miasto pozostałych terenów naszego przyszłego parku. W dniu 13 marca br. przedstawiciele Rady spotkają się z Dyrektorem Biura Gospodarki Mieniem w tej sprawie.

Bardzo ważną sprawą jest obecnie ponowne pozyskanie środków na realizację tej inwestycji i takie działania podejmujemy.

Wierzymy w przychylność Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca.

Przewodnicząca Samorządowej Rady

Maria Warchoł