Samorządowa Rada Osiedla Krakowska Południe w Rzeszowie

Autobus przez Osiedle

 

Samorządowa Rada Osiedla Krakowska – Południe, w związku z prośbami wnoszonymi już od kliku lat przez wielu mieszkańców naszego osiedla w sprawie uruchomienia linii autobusu MPK przez osiedle, zgłaszała taki wniosek do Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Zarząd Transportu Miejskiego po zbadaniu warunków, potwierdził możliwość uruchomienia linii, natomiast Zarząd Dróg Miejskich określił warunki realizacji tego przedsięwzięcia:

1) Likwidacja progów zwalniających na ul. Solarza;

2)    Wskazanie miejsc dwóch przystanków w przeciwnych  kierunkach. 

Rada proponuje, po konsultacji z Księdzem Proboszczem, wjazdowy przystanek na osiedle (dla wysiadających) bez wiaty i ławki na wysokości Domu Zakonnego; wyjazdowy do Miasta – przystanek przed bankiem, naprzeciwko kościoła).

Takie rozwiązanie zmniejszyłoby do minimum liczbę koniecznych do likwidacji miejsc parkingowych.

Zapraszamy Państwa do decydującej konsultacji w tej sprawie.

Państwa głosy będą zbierane do 20 kwietnia br. (przerwa świąteczna 14 do 17 kwietnia) telefonicznie pod numerami członków Rady: 603 752 771 – p. Bogdan Janosz, 601 511 599 – p. Zbigniew Karbasz lub w formie pisemnej skierowane do Rady, a przekazane w klubie „KRAK”.

Przewodnicząca Samorządowej Rady

Maria Warchoł