Samorządowa Rada Osiedla Krakowska Południe w Rzeszowie

Zdjęcia z Dni Osiedla

Na portalu rzesz.naszemiasto.pl można znaleźć zdjęcia z Dni Osiedla Krakowska-Południe. Zapraszamy do oglądania. http://rzeszow.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/dni-osiedla-krakowska-poludnie-w-rzeszowie-zdjecia,4124736,gal,25525388,t,id,tm,zid.html

Read More

Remont ulicy Solarza

Samorządowa Rada Osiedla Krakowska – Południe przekazuje Państwu dobrą wiadomość. W czasie spotkania z Dyrekcją Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie uzyskaliśmy potwierdzenie realizacji wnoszonego przez nas od kilku lat wniosku w sprawie kontynuacji remontu ul. Solarza, najbardziej obciążonej ruchem na naszym osiedlu.

Read More

Autobus przez Osiedle

  Samorządowa Rada Osiedla Krakowska – Południe, w związku z prośbami wnoszonymi już od kliku lat przez wielu mieszkańców naszego osiedla w sprawie uruchomienia linii autobusu MPK przez osiedle, zgłaszała taki wniosek do Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Read More

Będzie nowe boisko na naszym osiedlu

Samorządowa Rada Osiedla Krakowska – Południe informuje z radością, iż Rada Miasta Rzeszowa na sesji w dn. 28 lutego br. zatwierdziła kwotę 150 tys. zł na wykonanie (jeszcze w tym roku) boiska do koszykówki wraz otoczeniem na terenie naszego przyszłego parku.

Read More

Zatwierdzono środki na budowę ronda

Szanowni Mieszkańcy naszego Osiedla! Samorządowa Rada Osiedla Krakowska – Południe z radością informuje, że po naszych kilkuletnich staraniach dotyczących udrożnienia ruchu (możliwość lepszego wyjazdu z osiedla) na skrzyżowaniu ulic  Wiktora, Pleśniarowicza oraz wyjazd od hipermarketu bi1, jest realna nadzieja na załatwienie tego problemu. W czasie XXXVIII sesji Rady Miasta Rzeszowa…

Read More

Pismo z Biura Gospodarki Mieniem

Szanowni Mieszkańcy naszego Osiedla! Samorządowa Rada Osiedla Krakowska – Południe informuje, iż w pierwszych dniach stycznia otrzymaliśmy pismo z Biura Gospodarki Mieniem z informacją o nabyciu przez Gminę Miasto Rzeszów w drodze zamiany od Parafii Farnej w Rzeszowie działki o powierzchni ok. 41 arów. Jest to fragment terenu o który…

Read More