Samorządowa Rada Osiedla Krakowska Południe w Rzeszowie

Samorządowa Rada

Osiedla Nr 23 Krakowska – Południe wybrana w dn. 4.11.2016 r.

Przewodnicząca – Maria Warchoł

Z- ca Przewodniczącej – Ryszard Blicharz

Z- ca Przewodniczącej – Bogdan Janosz

     Sekretarz – Maria Pieczonka

Członkowie Samorządowej Rady:

1.

Roman Bereś 7. Nina Opic

2.

Zbigniew Karbasz 8. Grzegorz Papuga

3.

Krystyna Kaźmierczyk 9. Tadeusz Pliszka

4.

Józef Krasoń 10. Józef Twardowski

5.

Łukasz Krawczyk 11. Grażyna Werner
6. Andrzej Lasota

Zebrania Rady Samorządowej odbywają się w pierwszą środę miesiąca o godz. 17.30 w Osiedlowym Klubie Kultury KRAK.